Etusivu » Helsingin yliopiston Metsäylioppilaiden Puukaupallisen Kerhon opintomatka Kanadaan

Helsingin yliopiston Metsäylioppilaiden Puukaupallisen Kerhon opintomatka Kanadaan

Syksyllä 2017 tehty opintomatka Kanadaan osoittautui loistavaksi katsaukseksi Kanadan metsäsektorin nykytilanteeseen. Vierailukohde oli jo itsessään hyvin mielenkiintoinen, sillä tämä oli Puukaupallisen Kerhon ensimmäinen opintomatka Euroopan ulkopuolelle. Lisäksi Kanada oli vain harvalle ennestään tuttu kohde.

Matkan aikataulu ja ohjelma osoittautuivat matkan tavoitteita tukeviksi. Vierailukohteemme olivat erinomaisia, sillä saimme kuulla näkemykset kanadalaisesta metsäsektorista yrityksen, yliopiston sekä julkisen sektorin näkökulmista. Onnistuimmekin saamaan laajan katsauksen metsien hoidosta, metsäkulttuurista sekä metsien omistuksesta ja käytöstä Kanadassa. Tavoitteet metsäalan ja kulttuurin tuntemuksen lisäämisestä täyttyivät onnistuneesti. Matka tuki kerhon tavoitteita myös metsäopiskelijoiden yhteen tuomisessa.

Puukaupallisen Kerhon sääntöjen mukaan kerhon tarkoituksena on lisätä jäsentensä tietoa tulevasta toimialastaan ja edistää kaupallisten aineiden opiskelua. Säännöissä on mainittu, että päämäärien toteuttamiseksi kerho järjestää tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja järjestöihin. Joka toinen vuosi ulkomaille järjestettävä opintomatka on erinomainen mahdollisuus täyttää kerhon säännöissä mainitut velvoitteet.

Eri yrityskulttuurien tuntemus sekä yleistieto maailman metsäteollisuuden tilanteesta edesauttavat myös opintojen edistymistä. Metsätieteiden opiskelijat valmistuvat hyvin globaalille alalle, ja kansainvälisyyttä painotetaankin paljon opinnoissamme. Kanadan ekskursiolla tapasimme myös valmistuneen metsänhoitajan Suomen suurlähettilään virka-asunnolla. Opiskelijoillemme tarjottiin harjoittelupaikkaa viennin edistämisen piirissä.

Opiskelijoidemme auttaminen uusien kontaktien luomisessa ja alaan tutustumisessa luovat pohjan kerhon toiminnalle. Toivomme myös, että osallistujien kynnys mahdollisiin vaihto-opintoihin lähtemiseen madaltui näin kaukaisen ekskursion myötä.

Lisätietoja:
Saku Kummunsalo, saku.kummunsalo@helsinki.fi

Julkaistu: 23.11.2017